Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Bergen Hudlegeklinikk

Velkommen til vår hjemmeside!

CORONA SITUASJONEN- oppdatert 31.03.20.

Vi er instruert av helsemyndighetene å drastisk redusere ordinære konsultasjoner ved fremmøte og å erstatte dette med elektronisk konsultasjon (telefon m/bilde, Video) - se under. 

Kun konsultasjoner som er av livreddende karakter, eller som innebærer stor helsegevinst, skal gjennomføres på ordinær måte ved fremmøte her. De få som skal komme hit fysisk, blir kontaktet på telefon eller SMS.

FOR ALLE ANDRE VIL TILBUDET I UOVERSKUELIG TID FREMOVER VÆRE TELEFONKONSULTASJON MED BILDE, ELLER VIDEOKONSULTASJON.

Vår kapasitet for telefon- og videokonsultasjon er imidlertid svært god med MINIMAL VENTETID grunnet de aktuelle restriksjoner på fysiske konsultasjoner. Se E-konsultasjon.

Dette vil hos mange kunne erstatte ordinær fysisk konsultasjon her (med unntak av der det må gjøres mer omfattende undersøkelser, fysiske behandlinger eller prøvetakinger).

Dersom du ikke vil ha slik time, må du gi beskjed ved å sende SMS via www.bergen-hudlegeklinikk.no. (evt ringe 55904545 i telefontid). Du må da også selv ta ansvar for å bestille time når driften er normalisert, tidligst høsten 2020.

HER FINNER DU NÆRMERE BESKRIVELSE AV TELEFON- OG VIDEOKONSULTASJON.

LYSBEHANDLING – innstilt inntil videre.

Vi ber deg ikke oppsøke klinikken her med mindre det er tydelig avtalt.

 

Bergen Hudlegeklinikk drives av erfarne spesialister i Hudsykdommer og har full driftsavtale med Helse Vest. 

Vi holder til i Bergen sentrum : Valkendorfsgate 9, 5. etasje, samme bygget som «Illums bolighus» med inngang tvers overfor Hotel Neptun. Parkering kan bl.a skje i Klostergarasjen. 

TIME

Pasienter må ha henvisning fra lege. Henvisningen vil bli prioritert basert på opplysningene i henvisningen. Alvorlige tilfeller vil få raskt time, andre må påregne lengre ventetid. Problemstillinger som hovedsaklig er av kosmetisk art vil vi dessverre ikke kunne ta imot. 

Dersom du har fått time, og hudproblemet forverrer seg i ventetiden, må du kontakte henvisende lege som må sende ny og oppdatert henvisning til oss.

KONTAKT

Det er tilrettelagt for endring og avbestilling av timer, fornying av resepter og andre forespørsler via SMS. Vi oppfordrer til det. Vi har telefontid fra 10-11.30, men det kan tidvis være stor pågang, og vi kan være opptatt med andre oppgaver.

 

 

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter