Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

For Henvisende Leger

 

Informasjon til henvisende leger: 

Vi har svært stor pågang, ikke minst spørsmål vedrørende hud-neoplasier. Vi klarer ikke å ta unna alle og ventetiden er for øyeblikket økende. For de som ikke blir prioritert, vil ventetiden bli > 6 måneder. 

 

Det er viktig at det foreligger en klar problemstilling i henvisningen med beskrivelse av hudforandringene der morfologi og størrelse tydelig fremgår. Mangelfulle henvisninger vil bli returnert. Ved uklare utslett, spørsmål om basalcelle-carcinom mm oppfordrer vi til å ta stansebiopsi – se link til instruks.

Instruksjon i å ta Stansebiopsi

Nevi:

Enkeltstående eller få nevi der det foreligger usikkerhet mtp malignitet, anbefaler vi at exideres, alternativt kontrolleres etter 2-3 måneder med eksakte mm mål. Vi har rett og slett ikke kapasitet til å vurdere alle pigmenterte lesjoner/nevi.

Acne: 

Før henvisning til oss, er det viktig at pasienten er forsøkt behandlet med resept-belagte midler - i henhold til retningslinjer. Er det sannsynlig at det er snakk om Isotretinoin behandling, må pasienten stå på sikker prevensjon (P-piller, spiral el tilsv) og må ha stått på dette min en mnd før Isotretinoin behandling kan påbegynnes. Isotretinoin behandling påbegynnes kun unntaksvis i vår og sommer månedene. Henvisende lege kan måtte foreta kontroller. 

Skabb:

Retnginslinjer for behandling av påvist skabb er nøye beskrevet av Folkehelseinstituttet og må følges:

Skabb - veileder for helsepersonell